Taifudo Bodyguard Team

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

Taifudo Bodyguard Team
       ทีมของผมมาจากผู้ที่รักในสิ่งเดียวกัน, ทุกคนรักผม /ผมก็เคารพพวกเค้า/ในทีมมักพูดว่า ผมรู้ว่า อ.พาไปที่ใด อ.จะพาทุกคนรอด/ใช่พวกเราไปด้วยกัน ต้องกลับมาด้วยกัน.พวกเค้าพร้อมรับการฝึกใหม่ /บางท่านเป็นจนท.แต่พวกเค้าพร้อมรับฟังผม/จุดเด่นของพวกเรา เราเน้นให้ทุกคนมีทักษะการต่อสู้ป้องกันทุกรูปแบบเพราะหากไปทำงาน มีเหตุ ทุกคนต้องนำพา V.I.P และตัวเองให้รอด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline