มีดสั้นไทฟูโด และ จนท. อารักขาต้องฝึก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

มีดสั้นไทฟูโด และจนท. อารักขาต้องฝึก แยกเฉพาะการใช้มีดอีก 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรเปิดมีด
2. หลักสูตรมีดซ่อนคม.
3. หลักสูตรมีด 2 มือ.
4. หลักสูตรมีดแล่.
5. หลักสูตรมีดเคาะ.
6. หลักสูตรมีด 2 หัว.
7. ผนวกกับมีดในระบบไทฟูโด 8 จังหวะ. 
8. มีดคู่ ปาฉั๊มต้าว.อีกระบบ 

เป็น 8 ระบบ
       หลักการใช้เหมือนกันหมด ต่างวิธีถือมีด และมุม ทิศทางเน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline