taifudo academy

Bodyguard Taifudo Course

หลักสูตรบอดี้การ์ด โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ทฤษฎีงานอารักขา

ประวัติ รายระเอียด ในงานอารักขา

รูปขบวนการเดิน​

รูปแบบการแปรขบวนการเดินต่าง ๆ

การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู่หนัก​

ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.​

Shopping Basket
ข้ามไปยังทูลบาร์