Taifudo Bodyguard Team

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Taifudo Bodyguard Team

ทีมของผมมาจากผู้ที่รักในสิ่งเดียวกัน, ทุกคนรักผม /ผมก็เคารพพวกเค้า/ในทีมมักพูดว่า ผมรู้ว่า อ.พาไปที่ใด อ.จะพาทุกคนรอด/ใช่พวกเราไปด้วยกัน ต้องกลับมาด้วยกัน.พวกเค้าพร้อมรับการฝึกใหม่ /บางท่านเป็นจนท.แต่พวกเค้าพร้อมรับฟังผม/จุดเด่นของพวกเรา เราเน้นให้ทุกคนมีทักษะการต่อสู้ป้องกันทุกรูปแบบเพราะหากไปทำงาน มีเหตุ ทุกคนต้องนำพา V.I.P และตัวเองให้รอด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.