มีดสั้นไทฟูโด และ จนท. อารักขาต้องฝึก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

มีดสั้นไทฟูโด และจนท. อารักขาต้องฝึก แยกเฉพาะการใช้มีดอีก 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรเปิดมีด
2. หลักสูตรมีดซ่อนคม
3. หลักสูตรมีด 2 มือ
4. หลักสูตรมีดแล่
5. หลักสูตรมีดเคาะ
6. หลักสูตรมีด 2 หัว
7. ผนวกกับมีดในระบบไทฟูโด 8 จังหวะ
8. มีดคู่ ปาฉั๊มต้าว.อีกระบบ 

เป็น 8 ระบบ
หลักการใช้เหมือนกันหมด ต่างวิธีถือมีด และมุม ทิศทางเน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.