อารักขานางสาวไทย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

นางสาวไทย ปีนั้นได้นำกลุ่มผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเก็บตัวที่ โรงแรมลีการ์เดนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าเก็บตัวกว่า 30 ท่าน

ขณะนั้นผมรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและฝึกให้จนท.รปภ.ของทางโรงแรม ได้รับมอบหมายดูแลทั้งกลางวัน และ กลางคืน ทางโรงแรมเจ้าหน้าที่ไม่พอ ผมจึงร้องขอไปยัง ต้นสังกัดที่ผมเคยเป็นครูฝึกการต่อสู้ให้  ท่านผู้การส่งจนท.ทพ.หญิงและชายรวม 11 นาย โดย จนท. ทางโรงแรมดูแลกลางวัน และมีทพ.หญิง คอยดูแลผู้เข้าประกวด 3 นาย./ส่วนกลางคืน จนท.ทพ.หญิง เฝ้าดูชั้นที่พัก ตลอดทั้งคืน .จนท.ทพ.ชายเดิน ลว.โดยรอบ. ส่วนจนท.โรงแรม เวรค่ำ ประจำจุดของตนเอง.

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต