มีดสั้นไทฟูโด และ จนท. อารักขาต้องฝึก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

มีดสั้นไทฟูโด และจนท. อารักขาต้องฝึก แยกเฉพาะการใช้มีดอีก 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรเปิดมีด
2. หลักสูตรมีดซ่อนคม
3. หลักสูตรมีด 2 มือ
4. หลักสูตรมีดแล่
5. หลักสูตรมีดเคาะ
6. หลักสูตรมีด 2 หัว
7. ผนวกกับมีดในระบบไทฟูโด 8 จังหวะ
8. มีดคู่ ปาฉั๊มต้าว.อีกระบบ 

เป็น 8 ระบบ
หลักการใช้เหมือนกันหมด ต่างวิธีถือมีด และมุม ทิศทางเน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต