หลักสูตรการยิงปืนในงานอารักขา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

หลักสูตรการยิงปืนในงานอารักขา

กฏที่ต้องใส่สมอง
1. ไม่เอานิ้วเข้าโกร่งไกด์ปืนเมื่อยังไม่ยิง
2. ไม่เล็งปืนไปยังสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าคนหรือสัตว์ (หากไม่ได้ยิง)อย่าทำเป็นเล่น
3. กฏข้ออื่น ๆ ไม่ต้องพูด เจ็บคอ

T.F.D.S.C.
1. ทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น
2. ทักษะการยิงในท่าทางต่างๆ
3. ทักษะการยิงในท่าที่ไม่ถนัด
4. ทักษะการยิงในรูปแบบทีม
5. ทักษะการแก้ไขอาวุธปืนติดขัด
6. ทักษะการใข้อาวุธปืนประกอบทักษะด้านการควบคุมเทคนิคการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
อาวุธปืนที่ใช้ ปืนเซมิ-ออโต้.ขนานกระสุน 9 มม. (หากมีปืนกล็อกจะดีมาก)

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต