การใช้ปืนในงานอารักขา เราแทบจะไม่ได้ใช้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

การใช้ปืนในงานอารักขา

เราแทบจะไม่ได้ใช้/ตอนแรกผมคิดว่าการที่ผมไปฝึกหลักสูตรP.O.C.ยุทธการในการป้องกัน เมื่อใช้อาวุธปืนผมคงจะได้ บู๊ด้วยอาวุธปืนอย่างเมามันเป็นแน่.!!!
1. ไม่ได้ระยะยิง ไม่ยิง
2. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
3. ใจเรายังไม่แน่ใจว่าจะยิงโดนมั้ย ไม่ยิง

นายรู้มั้ยว่ากระสุนที่ออกไปแล้ว ไม่โดนเป้าหมาย ลูกกระสุนจะไปโดนอะไรบ้าง? /งานอารักขา ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่จะอยู่ในตัวเมือง /จงตระหนักในการใช้อาวุธปืนให้จงดี/ อย่าเอาแต่สนุก มันมือ / ไอ้ชีวิน / ครับผม / อย่าคัน เข้าใจมั้ย. / ทราบ /ไม่ได้ยิน. /รับทราบ จะจำไว้ครับครู

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต