Taifudo Bodyguard Team

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Taifudo Bodyguard Team

ทีมของผมมาจากผู้ที่รักในสิ่งเดียวกัน, ทุกคนรักผม /ผมก็เคารพพวกเค้า/ในทีมมักพูดว่า ผมรู้ว่า อ.พาไปที่ใด อ.จะพาทุกคนรอด/ใช่พวกเราไปด้วยกัน ต้องกลับมาด้วยกัน.พวกเค้าพร้อมรับการฝึกใหม่ /บางท่านเป็นจนท.แต่พวกเค้าพร้อมรับฟังผม/จุดเด่นของพวกเรา เราเน้นให้ทุกคนมีทักษะการต่อสู้ป้องกันทุกรูปแบบเพราะหากไปทำงาน มีเหตุ ทุกคนต้องนำพา V.I.P และตัวเองให้รอด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต