พยัคฆ์ขาวแดนใต้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

ผู้คนเรียกผมว่า”พยัคฆ์ขาวแดนใต้”ขอบคุณที่ให้ฉายานี้/มีหลายท่านสงสัยผมทำงานอะไร?

ผมสอนศิลปป้องกันตัว/ผมรับหน้าที่งานอารักขา/ผมรับออกแบบยันต์ ลงยันต์และสอนอักขระขอมไทย/ผม จนท. อส.ไม่ประจำการ/ผมครูฝึกให้ จนท. รัฐหน่วยงานที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผมได้รับมอบหมายงานบางประเภทที่ จนท. รัฐไม่สามารถลงไปทำได้/ผมไม่มีนาย นายของผมคือผู้ใหญ่ที่เมตตาเห็นความสามารถและให้ความสำคัญกับผม มีเรื่องใดรายงานมาโดยตรงนะลูก

นี่แหละผม ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต