บอดี้การ์ด ต้องฝึกอะไรบ้าง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

บอดี้การ์ ต้องฝึกอะไรบ้าง

1. ทฤษฏีงานอารักขา ประวัติ รายละเอียด ในงานอารักขา
2. รูปขบวนการเดิน,รูปแบบการแปรขบวนการเดินต่างๆ
3. การเข้าควบคุมสถานะการณ์ จากเบา ไปสู่หนัก
4. ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต