การวางมือในงานอารักขา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

มุมมองการอารักขา 4 แบบ
1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ
2. มุมมองในการเอียวลำตัว
3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้า การยืน
4. มุมการเคลื่อนเท้าในเวลาเดิน

การวางมือ
1. การปล่อยแขนลง
2. การกุมมือ
3. การประสานมือ
4. การวางซ้อนมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต