เริ่มต้นที่เด็ก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี
       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมาแก้ไข,/ผมชีวินให้ความรู้ในฝ่ายบู๊ทุกอย่างที่ผมรู้,/ ถ้าจะปลูกฝั่งอะไร ให้เริ่มจากเด็ก ผมสอนวินัย,การให้เวลากับเค้า เมื่อมีโอกาส,/
       ไม่ต้องตกใจว่าสอนปืนแต่เด็กจะอันตรายไหม?
       ทุกวันนี้ ไม่มีใครจับอาวุธ ถ้าพ่อไม่อนุญาติ.ลูกผมมีทักษะการต่อสู้ แต่ไม่เคยชกต่อยกับใคร เพื่อนที่โรงเรียนก็ไม่มีใครรู้
       ผมสอนลูกให้ไม่อวดดี แต่มีดีให้อวด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต