การอารักขา สามวง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

จุดดำ คือ V.I.P.
1. วงกลมแดง
       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P. เราเรียกว่า “ไอ้หล่อ” เสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบ หากมีเหตุ ชุดนี้มีหน้าที่กั้น และเอาตัว V.I P ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด โดยมีชุดสอง สกัดและกรุยทางให้

2. วงกลมสีเหลือง
       ชุดปรามมวลชน, แฟนคลับ, แทรกซึม,เบียด,นำตัวออก, การแต่งตัว จะเนียบก็ได้ แบบทั่วไปก็ได้.เราเรียกว่า”น้ำซึมบ่อทราย”หากมีเหตุรีบเข้าช่วยสกัดกั้นการโจมตี กรุยทางให้ชุดหนึ่งออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ได้. ยันจนชุดสามเข้ามาสมทบ

3. วงกลมสีเขียว
       ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตอบโต้ฉับพลัน เมื่อเกิดเหตุ ชุดหนึ่งจะต้องรีบพา V.I.P. ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ชุดโจมตี จะเข้ามา ปะทะ แทน.เราเรียกว่า.ชุดปล่อยของ” อาวุธครบมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต