อารักขา สาม รูปแบบ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

อารักขา สาม รูปแบบ
งานสีเขียว
       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินทาง,ออกงาน, ส่วนใหญ่ วีไอพี ดารา, นักร้อง, นักธุรกิจ จนท. แต่งตัวสุภาพ หล่อเนียบ

งานสีเหลือง
       วีไอพี.รู้ตัวเองว่ามีภัย แต่ไม่รู้เป้าหมาย จึงร้องขอ จนท.อารักขา ลักษณะ มีความเสี่ยงต้องติดอาวุธ เพราะเป้าหมายโจมตีไม่รู้ใคร ในทีมต้องใช้จนท.มากกว่า หนึ่งชุดทีม

งานสีแดง
       วีไอพี มีผู้มุ่งทำร้ายอย่างเด่นชัด รู้เป้าหมายแน่นอน งานเสี่ยงมากจนท.อารักขา มีความเสี่ยงสูง อาจเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน. การทำงาน อย่างน้อยใช้ สามชุด ทีม อาจมากกว่านั้น.เพราะคนจ้องจะฆ่าจะหาช่องว่างจนได้.จนท.จะต้องตื่นตัวตลอดเวลา ห้ามพลาด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต