อารักขา สาม รูปแบบ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

อารักขา สาม รูปแบบ
งานสีเขียว
       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินทาง,ออกงาน, ส่วนใหญ่ วีไอพี ดารา, นักร้อง, นักธุรกิจ จนท. แต่งตัวสุภาพ หล่อเนียบ

งานสีเหลือง
       วีไอพี.รู้ตัวเองว่ามีภัย แต่ไม่รู้เป้าหมาย จึงร้องขอ จนท.อารักขา ลักษณะ มีความเสี่ยงต้องติดอาวุธ เพราะเป้าหมายโจมตีไม่รู้ใคร ในทีมต้องใช้จนท.มากกว่า หนึ่งชุดทีม

งานสีแดง
       วีไอพี มีผู้มุ่งทำร้ายอย่างเด่นชัด รู้เป้าหมายแน่นอน งานเสี่ยงมากจนท.อารักขา มีความเสี่ยงสูง อาจเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน. การทำงาน อย่างน้อยใช้ สามชุด ทีม อาจมากกว่านั้น.เพราะคนจ้องจะฆ่าจะหาช่องว่างจนได้.จนท.จะต้องตื่นตัวตลอดเวลา ห้ามพลาด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.