อารักขานางสาวไทย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

นางสาวไทย ปีนั้นได้นำกลุ่มผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเก็บตัวที่ โรงแรมลีการ์เดนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าเก็บตัวกว่า 30 ท่าน

ขณะนั้นผมรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและฝึกให้จนท.รปภ.ของทางโรงแรม ได้รับมอบหมายดูแลทั้งกลางวัน และ กลางคืน ทางโรงแรมเจ้าหน้าที่ไม่พอ ผมจึงร้องขอไปยัง ต้นสังกัดที่ผมเคยเป็นครูฝึกการต่อสู้ให้  ท่านผู้การส่งจนท.ทพ.หญิงและชายรวม 11 นาย โดย จนท. ทางโรงแรมดูแลกลางวัน และมีทพ.หญิง คอยดูแลผู้เข้าประกวด 3 นาย./ส่วนกลางคืน จนท.ทพ.หญิง เฝ้าดูชั้นที่พัก ตลอดทั้งคืน .จนท.ทพ.ชายเดิน ลว.โดยรอบ. ส่วนจนท.โรงแรม เวรค่ำ ประจำจุดของตนเอง.

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.