พยัคฆ์ขาวแดนใต้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

ผู้คนเรียกผมว่า”พยัคฆ์ขาวแดนใต้”ขอบคุณที่ให้ฉายานี้/มีหลายท่านสงสัยผมทำงานอะไร?

ผมสอนศิลปป้องกันตัว/ผมรับหน้าที่งานอารักขา/ผมรับออกแบบยันต์ ลงยันต์และสอนอักขระขอมไทย/ผม จนท. อส.ไม่ประจำการ/ผมครูฝึกให้ จนท. รัฐหน่วยงานที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผมได้รับมอบหมายงานบางประเภทที่ จนท. รัฐไม่สามารถลงไปทำได้/ผมไม่มีนาย นายของผมคือผู้ใหญ่ที่เมตตาเห็นความสามารถและให้ความสำคัญกับผม มีเรื่องใดรายงานมาโดยตรงนะลูก

นี่แหละผม ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.