การใช้ปืนในงานอารักขา เราแทบจะไม่ได้ใช้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

การใช้ปืนในงานอารักขา

เราแทบจะไม่ได้ใช้/ตอนแรกผมคิดว่าการที่ผมไปฝึกหลักสูตรP.O.C.ยุทธการในการป้องกัน เมื่อใช้อาวุธปืนผมคงจะได้ บู๊ด้วยอาวุธปืนอย่างเมามันเป็นแน่.!!!
1. ไม่ได้ระยะยิง ไม่ยิง
2. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
3. ใจเรายังไม่แน่ใจว่าจะยิงโดนมั้ย ไม่ยิง

นายรู้มั้ยว่ากระสุนที่ออกไปแล้ว ไม่โดนเป้าหมาย ลูกกระสุนจะไปโดนอะไรบ้าง? /งานอารักขา ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่จะอยู่ในตัวเมือง /จงตระหนักในการใช้อาวุธปืนให้จงดี/ อย่าเอาแต่สนุก มันมือ / ไอ้ชีวิน / ครับผม / อย่าคัน เข้าใจมั้ย. / ทราบ /ไม่ได้ยิน. /รับทราบ จะจำไว้ครับครู

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.