การอารักขา สามวง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

จุดดำ คือ V.I.P.
1. วงกลมแดง
       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P. เราเรียกว่า “ไอ้หล่อ” เสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบ หากมีเหตุ ชุดนี้มีหน้าที่กั้น และเอาตัว V.I P ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด โดยมีชุดสอง สกัดและกรุยทางให้

2. วงกลมสีเหลือง
       ชุดปรามมวลชน, แฟนคลับ, แทรกซึม,เบียด,นำตัวออก, การแต่งตัว จะเนียบก็ได้ แบบทั่วไปก็ได้.เราเรียกว่า”น้ำซึมบ่อทราย”หากมีเหตุรีบเข้าช่วยสกัดกั้นการโจมตี กรุยทางให้ชุดหนึ่งออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ได้. ยันจนชุดสามเข้ามาสมทบ

3. วงกลมสีเขียว
       ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตอบโต้ฉับพลัน เมื่อเกิดเหตุ ชุดหนึ่งจะต้องรีบพา V.I.P. ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ชุดโจมตี จะเข้ามา ปะทะ แทน.เราเรียกว่า.ชุดปล่อยของ” อาวุธครบมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

อารักขา สาม รูปแบบ

อารักขา สาม รูปแบบงานสีเขียว       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินท