การวางมือในงานอารักขา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

มุมมองการอารักขา 4 แบบ
1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ
2. มุมมองในการเอียวลำตัว
3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้า การยืน
4. มุมการเคลื่อนเท้าในเวลาเดิน

การวางมือ
1. การปล่อยแขนลง
2. การกุมมือ
3. การประสานมือ
4. การวางซ้อนมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.

อารักขา สาม รูปแบบ

อารักขา สาม รูปแบบงานสีเขียว       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินท