การรับงาน bodyguard taifudo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน

ประเมินภัยความเสี่ยงของงาน
       เมื่อทราบข้อมูลแล้ว เราจะได้ประเมินว่าอยู่ในขั้นอันตรายเพียงใด/

จะรับงานอย่างไร
       เมื่อรู้ข้อมูลที่ต้องการ แยกประเภทงานออก เขียว, เหลือง, แดง/ 
       การรับงาน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของงาน.ราคาค่าตัวของ จนท. ที่ผ่านการฝึกและมีประสบการณ์การทำงาน ราคาตั้งแต่ 800฿-6,500฿/ต่อวัน/10 ชั่วโมง/เกินเวลา บวกอีก30% ของค่าตัว(ขึ้นอยู่กับการเจรจา) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของงาน/

ชำระเงินอย่างไร
       เมื่อตกลงรับงานแล้ว ผู้ว่าจ้าง ต้องชำระเงินเลยครับ เพราะหากมีอันเป็นไปต่อจนท.เค้าจะไม่ได้ใช้เงิน จึงต้องรับเงินก่อน.

รายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมายหากรับงานสีเหลืองและแดง
#หมายเหตุ#
       ที่พิมพ์มาทั้งหมดใช้ได้กับสยามประเทศเพียง 30% เท่านั้น ประเทศคนอื่นเค้าไม่มี แต่ประเทศข้าพเจ้ามี

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.

อารักขา สาม รูปแบบ

อารักขา สาม รูปแบบงานสีเขียว       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินท