พยัคฆ์ขาวแดนใต้

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

       ผู้คนเรียกผมว่า”พยัคฆ์ขาวแดนใต้”ขอบคุณที่ให้ฉายานี้/มีหลายท่านสงสัยผมทำงานอะไร?
       ผมสอนศิลปป้องกันตัว/ผมรับหน้าที่งานอารักขา/ผมรับออกแบบยันต์ ลงยันต์และสอนอักขระขอมไทย/ผม จนท. อส.ไม่ประจำการ/ผมครูฝึกให้ จนท. รัฐหน่วยงานที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผมได้รับมอบหมายงานบางประเภทที่ จนท. รัฐไม่สามารถลงไปทำได้/ผมไม่มีนาย นายของผมคือผู้ใหญ่ที่เมตตาเห็นความสามารถและให้ความสำคัญกับผม มีเรื่องใดรายงานมาโดยตรงนะลูก

นี่แหละผม ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

You're currently offline