บอดี้การ์ด ต้องฝึกอะไรบ้าง

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

บอดี้การ์ ต้องฝึกอะไรบ้าง

1. ทฤษฏีงานอารักขา ประวัติ รายละเอียด ในงานอารักขา
2. รูปขบวนการเดิน,รูปแบบการแปรขบวนการเดินต่างๆ.
3. การเข้าควบคุมสถานะการณ์ จากเบา ไปสู่หนัก.
4. ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline