ค่ายปักธงชัย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

       ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหารท่านหนึ่งเข้ามาพูดคุยด้วย/น้องมีโอกาสไปสอนให้หน่วยพี่หน่อย ยื่นนามบัตรให้ /ผมชีวินครับ /น้องอยู่ที่ไหน/หาดใหญ่ครับ
       ณ หาดใหญ่ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น/น้องชีวินพี่….เอง/ครับพี่ /ตอนนี้พี่อยู่หาดใหญ่ เข้าไปพบน้องที่ยิม มีเรื่องจะปรึกษา/ครับ
       ที่ยิม มีเรื่องขอร้องน้องชีวิน อย่าสอนเทคนิคการหักคอ เกรงผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาฝึกด้วย/ได้ครับ/ เอาอย่างนี้ พี่จัดตั้งกองกำลังใหม่ จะให้น้องไปสอนนะ/ครับผม
       ปี 50 ผมเปิดยิมที่กทม./เสียงโทรศัพท์เข้า/ชีวินพี่เอง/ครับ พรุ่งนี้ 09:00 น.พี่จะส่งคนไปรับ มาเจอกันที่ค่ายนะ /ครับ
       ถึงเวลามีทหารมารับที่หน้ายิมกทม./อ.ชีวินใช่ไหมครับ/ครับ มีกระเป๋าใบเดียว ผมชวนรุ่นน้องคาราเต้ไปด้วยอีกคน/
       ผู้การท่านรวมแถว แนะนำผม จากนั้น/อ.ชีวิน ผมยกกองนี้ให้อ.ดูแล /(อ้าาาา ในใจอีกแล้ว) โยนอย่างนี้เลยหรือ./ขยับไมค์ ผมชีวิน อัจฉริยะฉาย จะมาฝึกทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้มีด(มีดไม่มีใช้ช้อนกะส้อมแทน)ทุกคนพร้อมรับการฝึกหรือไหม? พร้อมมม./ไม่ได้ยิน/พร้อม/

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline